FIN GB SWE
IRMA inloggning
FSOM stafett
Rapportera stafettvillighet
Redigera stafettanmälning
Funktionärer
Tävling FSOM stafett
Datum 06.08.2023
Dagens nivå Regionmästerskap
Gren Orientering
Tävlingstyp Stafett
Sträcka Medeldistans
www-sida https://okraseborg.fi/fsom-2023/
Föreningar som arrangörer OK Raseborg
Stämplingssystem som används: Emit
Ange Emit / EmiTag nummer senast:
Löpordning bör inlämnas senast
1. anmälningssteg
2. anmälningssteg
3. anmälningssteg
Efterhandsanmälningssteg

Klasser och deltagaravgifter