FIN GB SWE
IRMA inloggning
SM-Viestit 2022
Rapportera stafettvillighet
Redigera stafettanmälning
Anmälningsrapporter
Funktionärer
Tävling SM-viesti
Datum 11.09.2022
Dagens nivå FM
Gren Orientering
Tävlingstyp Stafett
Sträcka ??????
www-sida www.hameenlinnansuunnistajat.fi
Föreningar som arrangörer Hämeenlinnan Suunnistajat
Stämplingssystem som används: Emit
Ange Emit / EmiTag nummer senast:
Löpordning bör inlämnas senast 10.09.2022 17:00:00
1. anmälningssteg 01.09.2022
2. anmälningssteg
3. anmälningssteg
Efterhandsanmälningssteg

Klasser och deltagaravgifter
Klass 1. steg 2. steg 3. steg Efterhandsanmälan
Dagspris Pris totalt Dagspris Pris totalt Dagspris Pris totalt Dagspris Pris totalt
H21 85,80 €
H35 85,80 €
H45 85,80 €
H50 85,80 €
H55 85,80 €
H60 85,80 €
H20 85,80 €
H18 85,80 €
H16 85,80 €
D21 85,80 €
D35 85,80 €
D45 85,80 €
D50 85,80 €
D55 85,80 €
D60 85,80 €
D70 85,80 €
D20 85,80 €
D18 85,80 €
D16 85,80 €
H70 85,80 €
H75 85,80 €
H80 85,80 €
Tillbaka