FIN GB SWE
IRMA inloggning
Kelterin viesti
Rapportera stafettvillighet
Redigera stafettanmälning
Anmälningsrapporter
Funktionärer
Tävling Kelterin viesti
Datum 25.05.2019
Dagens nivå Öppen
Gren Orientering
Tävlingstyp Stafett
Sträcka ??????
www-sida www.iisu.fi
Föreningar som arrangörer Iisu
Stämplingssystem som används: Emit
Ange Emit / EmiTag nummer senast: 22.05.2019
Löpordning bör inlämnas senast 22.05.2019 23:59:00
1. anmälningssteg 20.05.2019
2. anmälningssteg
3. anmälningssteg
Efterhandsanmälningssteg 22.05.2019

Klasser och deltagaravgifter
Klass 1. steg 2. steg 3. steg Efterhandsanmälan
Dagspris Pris totalt Dagspris Pris totalt Dagspris Pris totalt Dagspris Pris totalt
H21A 45,00 € 67,50 €
D21A 45,00 € 67,50 €
HD10-12RRTR 30,00 € 45,00 €
Kunto 30,00 € 45,00 €
HD13-15 30,00 € 45,00 €
HD8RR/RRS 30,00 € 45,00 €
HD16-18 30,00 € 45,00 €
HB 45,00 € 67,50 €
DB 45,00 € 67,50 €
Tillbaka