FIN GB SWE
IRMA inloggning
mainos1
Namn
Malax IF
Förkortning
Malax
Region
FSO
www-adress
http://malaxif.fi/orientering
Gatuadress
Postnummer och n -kontor
Telefonnummer
Fax
Funktionärer
Titel Personuppgifter Sommar Skid Cykel Precisions
Ordförande Strandberg Richard Malax Malax
Tävlingsanmälare Holmback Johan Malax Malax
Sekreterare Lillsjö Bengt Malax Malax
Kontaktperson Strandberg Richard Malax Malax
Kassör Holmback Johan Malax Malax
Breddorienteringsansvarig Vesterback Ingmar
Kartansvarig Hartvik Seppo
0500382073
Malax Malax
Banläggaransvarig Löfroth Tommy Malax Malax