FIN GB SWE
Kirjaudu IRMAan
Suunnistuksen loppuranki 2015_sprintti H65
Sija Nimi Synt. Lisenssi Seura Kilp 1 Pist 1 Kilp 2 Pist 2 Kilp 3 Pist 3 Kilp 4 Pist 4 Kilp 5 Pist 5 Pisteet
1 Turku Vesa 1949 20065 HS 22519 51.37 22219 49.73 22015 48.22 20183 48.01 22132 47.59 55.00
2 Kerkola Pekka 1950 30215 HlT 22905 50.72 22195 49.81 22219 49.20 20183 48.73 22132 40.97 53.78
3 Sane Kari 1947 26242 HS 22195 47.25 22132 46.39 22519 45.97 22394 45.82 22015 45.59 51.88
4 Pajala Tauno 1947 16365 EsSu 22133 49.05 22219 45.99 22745 44.86 22331 44.81 22132 42.96 51.13
5 Turunen Erkki 1950 15252 SuSe 22192 51.79 22905 45.20 22219 44.35 22394 44.06 20183 39.99 50.62
6 Helkkula Simo 1950 28993 PiTa 22219 48.28 20183 46.32 22133 46.10 22905 45.49 50.18
7 Ylikoski Erkki 1950 22126 KanSu 22195 52.42 22219 50.39 22394 48.45 22015 46.85 20183 21.97 49.43
8 Hörkkö Jaakko 1947 4992 MSParma 22905 46.51 20183 45.08 22195 43.59 22394 40.56 47.36
9 Saksman Kai 1950 101594 EST 22132 51.17 20183 43.38 46.71
10 Liljeström Åge 1947 15123 HS 22519 50.09 22195 45.19 22219 39.88 22133 37.22 46.47
11 Rapakko Timo 1943 5018 SuSi 22519 46.61 22195 44.75 22015 40.53 22132 40.39 46.43
12 Lakkala Ossi 1949 6502 KuoSu 20183 45.40 22015 43.45 22905 42.94 22219 41.49 22394 33.19 46.36
13 Nippala Juhani 1949 6922 Jyry 22905 43.77 20183 41.47 22133 41.30 22219 40.59 22331 38.42 46.16
14 Koistinen Leo 1947 13727 VaRa 22219 45.49 22745 42.23 22331 41.32 22905 39.20 22015 37.24 46.15
15 Pusa Raimo 1949 34068 ViRuS 22519 47.55 22428 45.56 22394 39.82 20183 38.06 22219 33.23 45.86
16 Lakanen Ensio 1948 30219 VaajTe 22015 44.13 20183 42.48 22905 42.12 22428 40.61 45.65
17 Jokinen Pentti 1947 4099 KanSu 22905 46.51 20183 46.37 22219 37.95 45.05
18 Alexandersson Yngve 1949 24670 NOK 22905 44.63 22219 44.49 22133 43.66 20183 42.96 22483 23.51 44.75
19 Peltola Timo 1946 6966 MSParma 22905 48.32 20183 40.18 43.73
20 Tolvanen Mauri 1948 22867 LeSi 22905 42.46 20183 41.73 22219 41.19 22133 35.87 43.46
21 Ovaska Ari 1950 33497 EE 22394 47.06 22219 40.53 43.28
22 Kanste Pekka 1947 3415 Raseborg 22219 45.80 43.20
23 Kemppainen Taisto 1949 6647 VaKa 22905 50.39 20183 44.06 22436 30.44 43.01
24 Tolvanen Harri 1949 18612 Pihkan 22133 44.38 22192 44.24 22132 34.23 22219 32.91 22905 32.78 42.34
25 Hahtola Aulis 1949 2596 RasKu 20183 44.57 22905 40.44 22431 37.77 22459 31.10 22619 30.80 41.48
26 Kallio Erkki 1948 35083 LoJa 22195 40.72 22394 39.04 20183 35.94 22331 35.29 22745 32.81 41.28
27 Liitiäinen Reijo 1946 12453 Trian 22745 40.70 22331 40.06 20183 37.39 22905 34.79 41.22
28 Koivukangas Erkki 1948 7509 KoS 22905 45.90 20183 39.73 22431 39.20 22459 29.29 22619 28.50 41.01
29 Huhta Tapani 1949 3612 KangSK 22015 39.07 22195 36.58 22394 35.34 20183 35.28 22905 35.10 40.73
30 Hyvönen Eero 1947 3471 PorvU 22745 39.37 22331 37.16 22219 36.43 22905 35.66 22133 32.44 40.66
31 Loukonen Veikko 1947 21900 PiKe 22905 52.55 20183 40.32 22219 36.83 22483 20.08 40.37
32 Hartvik Seppo 1950 20750 Malax 22219 42.56 40.14
33 Lassila Heikki 1949 1682 PiTa 20183 41.38 22133 37.90 22905 36.99 40.04
34 Töyrylä Hannu 1948 21298 KS 22219 42.33 39.93
35 Leino Tapio 1948 16012 HS 22133 41.86 39.48
36 Eklund Rolf 1947 3399 HS 22192 45.56 22132 37.17 22219 31.17 39.22
37 Savonen Esko 1950 17761 HlS 22905 39.64 20183 37.38 22195 37.06 22219 30.41 38.94
38 Terävä Seppo 1950 13481 XYZ 22133 38.11 22192 36.18 22745 33.71 22015 33.11 22195 32.05 38.89
39 Laine Jaakko 1948 29899 HS 20183 36.28 22219 35.74 22133 35.05 22132 32.72 22905 31.60 38.49
40 Inkinen Paavo 1946 16621 Jyry 22219 44.16 22133 33.47 38.36
41 Partanen Risto 1947 6642 HyRa 22192 36.73 22219 36.58 22428 33.93 22519 33.01 22132 29.95 38.22
42 Jokela Erkki 1947 22847 LeSi 22133 39.83 37.57
43 Hillo Heikki 1948 37935 VaHa 22219 39.04 36.82
44 Salo Hannu 1949 103500 LS-37 22519 39.43 20183 34.60 36.57
45 Tanttu Unto 1949 14140 KeU 20183 36.53 22133 35.69 22905 33.63 36.46
46 Björklund Håkan 1950 20846 Falken 20183 42.91 22905 40.99 22431 36.63 22481 21.32 22219 20.40 36.44
47 Parviainen Martti 1949 454 XYZ 22132 35.30 22195 33.59 22331 31.41 20183 30.92 22745 30.88 36.40
48 Turunen Kauko 1946 7427 LS-37 22519 44.96 20183 32.32 22905 30.38 22219 27.32 36.37
49 Wessman Risto 1946 5851 HiKi 22133 38.90 22219 34.50 36.27
50 Mäkilä Matti 1949 13857 RaVi 22219 38.38 36.20
51 Railimo Matti 1948 15310 SOC 22519 38.33 36.16
52 Lehtinen Teuvo 1948 3087 RaVa 22219 46.30 20183 26.77 36.11
53 Juola Eero 1947 27316 KoS 22905 39.58 20183 33.39 36.06
54 Peltonen Heikki 1948 21182 KS 22219 38.11 35.94
54 Hovi Kari 1949 10157 Jyry 22192 41.32 22133 31.45 35.94
56 Nieminen Pertti 1948 17346 RR 22133 40.91 20183 31.57 35.81
56 Hautala Olavi 1948 24878 RaJu 22394 43.25 20183 42.01 22905 31.81 22431 15.82 35.81
58 Väli-Klemelä Seppo 1949 8432 PR 22219 37.65 35.52
59 Heimonen Viljo 1947 18137 LamSä 22192 37.34 35.23
60 Mouhu Reijo 1949 17239 RaKaS 22219 37.10 34.99
61 Keränen Kauko 1949 1444 UrjU 22219 43.30 22905 35.11 20183 32.57 22483 18.71 34.94
62 Parkkonen Reima 1950 14744 Pihkan 22133 37.04 34.93
63 Karvinen Antero 1947 18604 OH 22219 35.39 22519 35.28 22905 29.74 20183 29.02 34.88
64 Salmenoja Pertti 1949 24433 HirvHe 20183 35.99 22219 34.00 22905 31.24 34.86
65 Mannonen Mikko 1950 8424 TuS 22015 38.07 22219 31.79 34.52
66 Näsi Mauno 1947 19758 RaJu 22219 37.10 22431 32.54 34.41
67 Sundbäck Tom 1948 24750 Trian 20183 36.98 22905 32.35 34.26
68 Harju Hannu 1949 36494 EsSu 22519 31.78 22428 30.53 22195 30.38 22219 30.29 22905 26.97 33.68
69 Hotti Reino 1949 16364 HS 22192 38.98 22219 29.59 22133 29.02 33.61
70 Mäkelä Martti 1950 8886 SOC 22219 35.56 33.54
71 Rauma Håkan 1948 37693 Botnia 22905 38.78 20183 31.49 22431 30.21 22481 23.91 33.53
72 Kyyrönen Heikki 1946 38817 KS 22015 39.70 22219 38.92 22534 17.24 33.00
73 Virtanen Juhani 1948 29629 LHR 22905 34.32 22195 32.42 32.98
74 Lågland Henry 1947 40073 VaaSu 20183 34.93 22905 31.00 32.58
75 Kaski Esko 1950 18238 SalVie 22219 34.35 32.40
76 Inki Pekka 1949 5717 TuMe 22219 34.30 32.35
77 Kyckling Veli-Matti 1948 38927 HS 22219 34.19 32.25
78 Äikäs Esko 1948 1435 TikSu 22219 33.84 31.92
79 Kurikka Pekka 1949 1445 UrjU 22394 35.83 22219 28.74 31.90
80 Aarnio Seppo 1950 94035 RaPi 20183 33.70 31.79
81 Holappa Paavo 1949 32498 TVV 20183 33.69 22219 30.71 22905 27.52 31.65
82 Tammisaari Pentti 1946 22486 HirvHe 22219 40.26 20183 35.22 22905 21.14 22483 20.81 31.64
83 Virtanen Jorma 1950 9968 Hiisi 22219 33.13 31.25
84 Valli Seppo 1948 2557 KauKa 22219 33.12 31.24
85 Paikkala Jarmo 1950 39677 Jyry 22133 29.37 22195 28.48 22394 28.37 22905 26.00 20183 25.84 31.00
86 Peltola Oke 1950 23050 TuS 22219 32.21 30.39
87 Tuominen Seppo 1946 21654 KS 22219 32.00 30.18
88 Nurminen Sakari 1948 5794 TuMe 22195 34.09 20183 31.57 22219 28.90 22905 17.00 30.06
89 Ryynänen Jorma 1948 25087 Pihkan 22133 31.86 30.05
90 Backman Sven-Olof 1946 20806 Falken 20183 33.33 22905 31.92 22459 24.59 22619 24.06 22481 18.91 29.82
91 Nynäs Henning 1949 37686 Brahe 22219 31.40 29.62
92 Halkosaari Severi 1946 17610 NiS 22195 33.12 22905 29.05 22219 28.58 20183 24.51 22483 15.60 29.39
93 Kärkkäinen Antero 1946 20124 RaLu 22219 31.05 29.29
94 Alilonttinen Martti 1950 18818 MSParma 22905 34.54 20183 30.56 22483 19.62 29.17
95 Hakanen Kai 1950 13816 ValSu 22219 30.88 29.13
96 Tikka Kari 1947 18117 MaMa 22219 30.80 29.05
97 Talvitie Heikki 1947 21573 RaiKu 22195 34.50 22219 24.23 29.02
98 Heiskanen Risto 1948 29195 EsSu 22132 30.67 28.93
99 Ojala Antti 1949 32246 TurSa 20183 32.96 22905 25.18 28.72
100 Kattilakoski Eero 1949 13411 KPV 20183 29.63 22905 27.92 28.43
101 Tolkkinen Veikko 1949 9818 SoJy 22219 30.05 28.34
102 Rajamäki Jussi 1947 10625 HS 22219 29.45 22331 27.85 28.31
103 Kytöjoki Juhani 1946 12073 Jyry 20183 34.38 22905 22.65 28.19
104 Humalamäki Hannu 1950 3355 ÄhtU 22428 29.25 22195 27.18 27.87
105 Puolakka Pekka 1949 6712 SäynSa 22219 29.13 20183 26.54 27.50
106 Kuosa Harri 1947 572 LoJa 22219 30.88 22905 24.50 20183 24.30 27.44
107 Törmä Markku 1949 4597 KannUra 22459 27.91 22619 27.20 27.23
108 Engström Berndt 1946 9333 PIF 22219 28.74 27.11
109 Helin Jorma 1947 32539 Jyry 22133 28.73 27.10
110 Pajula Keijo 1949 5160 LapVi 22219 28.32 26.71
111 Kujanpää Heikki 1950 16927 AlajA 22431 26.86 22905 25.64 20183 24.90 26.66
112 Sevon Niilo 1948 6548 SalRe 22436 28.29 22205 25.56 26.61
113 Skåtar Ralf 1946 7402 Minken 22431 28.18 26.58
114 Koskinen Timo 1948 8952 VaHa 22219 27.94 26.35
115 Aho Olavi 1946 30527 HS 22133 28.54 22219 24.67 26.30
116 Kataja Lasse 1949 18009 SuSi 22133 27.87 26.29
117 Sartanen Kari 1948 13774 SKVuoksi 22219 27.62 26.05
118 Hurskainen Pentti 1949 12393 OulRe 22459 25.70 22436 24.88 22619 23.15 22205 20.91 25.50
119 Salonen Pertti 1947 2314 HauSi 22219 26.93 25.40
120 Holster Paavo 1947 18600 OH 22219 26.74 25.22
121 Tuohimaa Esko 1949 18409 ONMKY 22436 26.15 22205 24.67 25.11
122 Nylund Henrik 1950 20813 Falken 22905 30.65 22219 21.52 22481 20.91 20183 19.46 24.94
123 Valta Matti 1946 37327 JRV 22219 26.34 24.85
124 Ervasti Onni 1947 30521 PeRa 22219 29.48 22436 22.54 22459 21.17 22205 18.95 24.83
125 Joensuu Heimo 1948 9924 AlajA 22431 26.41 22219 23.52 24.67
126 Euren Pertti 1947 18220 RasKa 22219 26.05 24.57
127 Kuusi Klaus 1946 16189 Mesik 22133 26.04 24.56
128 Heinaro Ilkka 1949 19797 RaPi 22219 25.35 23.91
129 Uljas Risto 1949 2120 Jyry 22133 25.04 23.61
130 Nikkari Paavo 1947 23609 LS-37 22519 24.95 23.54
131 Vuorinen Lasse 1949 10333 AngA 22219 24.87 23.46
132 Hellström Roy 1946 29685 PR 22219 24.46 23.08
132 Salonen Kauko 1949 32006 ViPa 22428 24.46 23.08
134 Heinonen Kari 1948 12606 KuoSu 22219 24.12 22.75
135 Riikonen Rauno 1947 17071 PertPe 22219 24.01 22.65
136 Saviaho Aarno 1949 13363 HyRa 22519 23.97 22.60
137 Niemelä Pentti 1948 16924 LaihLu 22431 23.59 22.26
138 Mäkipää Veikko 1950 12277 SuSe 22219 23.37 22.04
139 Saarinen Mauri 1946 13305 RiSu 22905 22.68 20183 21.76 21.95
140 Myllymaa Kauko 1947 13550 OulRe 22436 22.98 22205 21.33 21.89
141 Lahtinen Reijo 1946 21697 ORa 22219 22.28 21.02
142 Majasaari Kari 1950 25052 SuJu 22431 22.21 20.95
143 Mikkonen Antero 1946 1554 KoskRi 22205 21.93 20.68
144 Tamminen Pentti 1950 10656 PertPe 22219 24.54 22483 16.37 20.21
145 Mannervesi Simo 1946 24142 PR 22219 25.76 22483 15.00 20.13
146 Pelkonen Alpo 1946 1634 OSVA 22459 22.09 22436 20.18 22619 16.36 22205 14.20 19.63
147 Keskimäki Seppo 1948 20614 NaWi 22219 20.66 19.48
148 Sundqvist Stig 1946 20621 Botnia 22481 20.48 19.31
148 Jääskeläinen Esko 1946 5575 KoKV 22219 20.48 19.31
150 Saarinen Jouni 1947 1204 SalVie 22219 20.32 19.17
150 Jantunen Veikko 1946 11270 KangSK 22219 20.32 19.17
152 Arvola Paavo 1950 24245 TurSa 22219 20.19 19.04
153 Hertsbacka Karl-Gustav 1949 20637 NOK 22481 19.97 18.83
154 Juutinen Hannu 1948 30505 Pohjant 22205 19.67 18.55
155 Kuisma Mauri 1946 3637 RasKa 22219 19.55 18.44
156 Mikkonen Lauri 1946 10851 KontU 22219 19.49 18.38
157 Forsén Björn 1946 27930 NOK 22481 19.41 18.30
158 Leino Juhani 1950 3272 HirvHe 22219 19.26 18.17
159 Kinnunen Raimo 1947 5391 Pohjant 22436 19.24 18.15
160 Laitinen Olli 1947 3380 PeRa 22436 18.23 17.19
161 Lainema Ilkka 1947 5747 MSParma 22483 17.77 16.77
162 Mattila Erkki 1947 94088 MaMa 22219 17.35 16.36
163 Harald Hilding 1950 32567 Falken 22481 17.10 16.12
164 Puurunen Reijo 1949 19749 OuTa 22436 16.99 16.02
165 Heinikoski Kalevi 1947 94703 KoskRi 22205 15.17 14.31
166 Hellsten Tauno 1946 4346 Rasti88 22219 14.68 13.85
167 Seitsonen Kauko 1946 31814 Kajo 22534 14.64 13.81
168 Ansamaa Reino 1946 30033 RaN 22219 14.60 13.77
169 Jokinen Ismo 1946 20616 NaWi 22219 14.33 13.52
170 Herttuainen Vesa 1947 15640 RaKaS 22534 13.02 12.28
171 Aaltonen Jukka 1949 19403 Brahe 22481 11.27 10.63
Katso CSV Palaa