FIN GB SWE
IRMA inloggning
SM-viesti
Rapportera stafettvillighet
Redigera stafettanmälning
Funktionärer
Tävling SM-viesti
Datum 31.01.2021
Dagens nivå FM
Gren Skidorientering
Tävlingstyp Stafett
Sträcka Medeldistans
www-sida kalske.fi
Föreningar som arrangörer Kangasniemen Kalske
Stämplingssystem som används: Emit
Ange Emit / EmiTag nummer senast:
Löpordning bör inlämnas senast
1. anmälningssteg
2. anmälningssteg
3. anmälningssteg
Efterhandsanmälningssteg

Klasser och deltagaravgifter