FIN GB SWE
IRMA inloggning
SM-viesti
Rapportera stafettvillighet
Redigera stafettanmälning
Anmälningsrapporter
Funktionärer
Tävling SM-viesti, Viestiliiga 4/6
Datum 20.09.2020
Dagens nivå FM
Gren Orientering
Tävlingstyp Stafett
Sträcka Medeldistans
www-sida http://www.rasti88.fi/sm-viesti2020/
Föreningar som arrangörer Rasti 88
Stämplingssystem som används: Emit
Ange Emit / EmiTag nummer senast: 19.09.2020
Löpordning bör inlämnas senast 19.09.2020 23:00:00
1. anmälningssteg 10.09.2020
2. anmälningssteg
3. anmälningssteg
Efterhandsanmälningssteg

Klasser och deltagaravgifter
Klass 1. steg 2. steg 3. steg Efterhandsanmälan
Dagspris Pris totalt Dagspris Pris totalt Dagspris Pris totalt Dagspris Pris totalt
H21 109,00 €
H35 81,80 €
H45 81,80 €
H50 81,80 €
H55 81,80 €
H60 81,80 €
H70 81,80 €
D21 81,80 €
D35 81,80 €
D45 81,80 €
D50 81,80 €
D55 81,80 €
D60 81,80 €
D70 81,80 €
H75 81,80 €
Kunto 45,00 €
H80 81,80 €
H20 81,80 €
H18 81,80 €
H16 81,80 €
D20 81,80 €
D18 81,80 €
D16 81,80 €
Tillbaka