FIN GB SWE
IRMA inloggning
SM-viesti
Rapportera stafettvillighet
Redigera stafettanmälning
Funktionärer
Tävling SM-viesti
Datum 21.09.2025
Dagens nivå FM
Gren Orientering
Tävlingstyp Stafett
Sträcka ??????
www-sida www.iknv.fi
Föreningar som arrangörer Ikaalisten Nouseva-Voima
Stämplingssystem som används: Emit
Ange Emit / EmiTag nummer senast:
Löpordning bör inlämnas senast
1. anmälningssteg
2. anmälningssteg
3. anmälningssteg
Efterhandsanmälningssteg

Klasser och deltagaravgifter