FIN GB SWE
IRMA inloggning
Finnspring, viestit-stafetter
Rapportera stafettvillighet
Redigera stafettanmälning
Funktionärer
Tävling Finn Spring-viesti-stafetten 2025
Datum 27.04.2025
Dagens nivå Nationell
Gren Orientering
Tävlingstyp Stafett
Sträcka Lång
www-sida
Föreningar som arrangörer Kimito SF , Pargas IF
Stämplingssystem som används: Emit
Ange Emit / EmiTag nummer senast:
Löpordning bör inlämnas senast
1. anmälningssteg
2. anmälningssteg
3. anmälningssteg
Efterhandsanmälningssteg

Klasser och deltagaravgifter