FIN GB SWE
IRMA inloggning
mainos1
Namn
Puolangan Ryhti
Förkortning
PuolRy
Region
Kainuu
www-adress
http://www.puolanganryhti.com/
Gatuadress
Paltamontie 39 A
Postnummer och n -kontor
89200 Puolanka
Telefonnummer
050-5720152
Fax
Funktionärer
Titel Personuppgifter Sommar Skid Cykel Precisions
Ordförande Määttä Jouko PuolRy PuolRy
Sekreterare Määttä Jouko PuolRy PuolRy
Kontaktperson Määttä Jouko PuolRy PuolRy
Kassör Määttä Jouko PuolRy PuolRy
Ungdomsansvarig Köngäs Martti
Paltamontie 39 A 89200 Puolanka
0505720152
PuolRy PuolRy
Tävlingsanmälare Köngäs Martti
Paltamontie 39 A 89200 Puolanka
0505720152
PuolRy PuolRy
Banläggaransvarig Köngäs Teemu SoJy PuolRy PuolRy
Kartansvarig Köngäs Teemu SoJy PuolRy PuolRy