FIN GB SWE
Login to IRMA
mainos1
Name
Oulun Tarmo
Abbreviation
OuTa
District
Pohjois-Pohjanmaa
WWW address
http://www.ouluntarmo.fi
Street address
Tarmontie 24
Zip code and post office
90530 Oulu
Telephone number
0409105525
Fax
Officials
Item Personal data Summer Ski-o Mtb-o Trai-o
Responsible for maps Tirroniemi Sami OuTa
Chairman Jokikokko Tarja
Pankkotie 1 90650 Oulu

0409105525
OuTa OuTa
Treasurer Airaksinen Risto
Rimpitie 3 90560 Oulu

050-5429063
OuTa OuTa
Responsible for youth Viippola Ilpo OuTa S-2000
Secretary Paavola Mira OuTa OuTa