FIN GB SWE
Login to IRMA
Name
OK 77
Abbreviation
OK77
District
FSO
WWW address
http://www.ok77.fi
Street address
Zip code and post office
Telephone number
Fax
Officials
Item Personal data Summer Ski-o Mtb-o Trai-o
Responsible for maps Backman Daniel
OK77 OK77 OK77 OK77
Treasurer Wallén Henrik OK77 OK77 OK77 OK77
Responsible for entry payments Mårtenson Rasmus OK77 OK77
Chairman Essen von Kristian OK77 OK77
Responsible for coaching Kankaanpää Vesa

040-7559587
OK77 OK77 OK77
Responsible for recreational o. Westerlund Anders OK77 OK77
Responsible for education Pasonen Mika OK77 OK77
Spokesperson Kankaanpää Timo OK77
Contact person Eklund Ida-Marie OK77 OK77
Responsible for youth Jacobson Anna OK77 OK77 OK77